ติดต่อสอบถาม

083-616-9001(เอนก)

ที่อยู่
85 หมู่ที่7 ต.ภูเวียง อ.ภูเวียง
จ.ขอนแก่น 40150
ติดต่อสอบถาม (09.00 - 18.00 น.)
Email: cordersoft@gmail.com
Line: noMerzy_cds
Facebook: facebook.com/cordersoft
Phone: 083-616-9001