EP.11 เข้ากระทู้ลับด้วยการกดสูตร

noMerzy | 2016-06-08 14:12:51

วันนี้เราจะมาทำการกดสูตรคอนทร้า(ขึ้น ขึ้น ลง ลง ซ้าย ขวา ซ้าย ขวา เอ บี enter)เพื่อเข้าสู่กระทู้ลับกันครับ

index.html
<!DOCTYPE html> <html> <head> lt;script> //ตัวแปรรหัสผ่าน var password = ''; //กำหนดอีเวนต์การกดปุ่ม document.addEventListener('keydown', setKey, false); //ฟังก์ชั่นจัดการการกดปุ่ม function setKey(e) { //ถ้ากด enter ให้ทำการตรวจสอบรหัสผ่าน if (e.keyCode == 13) { checkPass(); } //นำปุ่มที่กดมาต่อกันเป็นสตริง password += e.keyCode;
 } //ฟังก์ชั่นตรวจสอบรหัสผ่าน function checkPass() { //รหัสผ่าน 
//ขึ้น ขึ้น ลง ลง ซ้าย ขวา ซ้าย ขวา เอ บี
 if (password == "38384040373937396566")
{ //ไปยังกระทู้ลับ
window.location = "secret.html"; return false; } } </script> </head> <body bgcolor="#f1f1f1"> <div><center><h1>FORUM</h1></center></div> </body> </html>


ตัวอย่างการทำงาน